Jak pracuję?

Wspólna praca z klientem nad ostatecznym kształtem projektu oraz proste i jasne zasady działania to w mojej pracy najważniejsze cele.

Swój sposób pracy podzieliłem na trzy etapy, które są ściśle związane z samym projektem oraz z tym jak będzie się rozwijał. Uważam, że dobre projekty potrzebują odpowiedniej ilości czasu i nakładu pracy. Wszystkie etapy składają się, z rozmów, prezentacji oraz konsultacji z klientem, pomiędzy, którymi pracuję nad danym etapem projektu.

Etap I: Wizja

Początek projektowania to moment, w którym, rozmów na temat projektu oraz jego wytycznych będzie najwięcej. Pomoże to ustalić dobre podstawy projektu, kierunek prac i zapobiegnie to niepotrzebnym błędom. Dopasujemy również sposób pracy oraz komunikacji między Nami.

Jak będzie wyglądał ten etap?

 • spotkamy się i porozmawiamy o tym kim jesteśmy oraz omówimy cele projektu i to co ma danych projekt osiągnąć
 • stworzymy razem listę wytycznych i cech charakterystycznych projektu
 • omówimy wstępną wizję projektu
 • ustalimy terminy oraz sposób komunikacji
 • określimy wszystkie formalności oraz dodatkowe ustalenia

Etap II: Koncepcja

To najciekawszy moment całej naszej współpracy. Przedstawię Ci koncepcje, które powstały od momentu naszego pierwszego spotkania. Będziesz miał drogi kliencie czas na decyzję o współpracy oraz wybraniu projektu. Przekażę Ci moje koncepcję, a następnie ustalimy termin spotkania, gdzie omówimy pracy w następnym etapami. Będziemy rozmawiać, a jeśli będzie potrzeba to nawet rysować i szkicować, aby stworzyć podstawy do dalszych prac na projektem.

Nad czym będziemy pracowali w tym etapie?

 • przedstawię Ci kilka koncepcji, które powstały na bazie wytycznych i rozmów przeprowadzonych w pierwszym etapie
 • wybierzemy jeden projekt, który według Ciebie spełnia wszystkie wytyczne i pasuję do wizji Twojej firmy
 • stworzymy razem listę wytycznych oraz korekt do projektu
 • potwierdzimy ustalone terminy realizacji projektu

Etap III: Projekt

Prezentacja oraz rozmowa nad ostatecznym kształtem projektu to główne cele ten etapu. Pracę w tym etapie to głównie wykończenie projektu. Skupimy się na szczegółach takich jak forma, kształt oraz kolor. Dopasujemy ostatecznie sposób w jakim projekt będzie prezentowany i umiejscowiony np. na stronie internetowej, w mediach społecznościowych czy banerach.

Ostatnie chwile przed oddaniem projektu

 • spotkanie podsumowujące współpracę
 • prezentacja i omówienie projektu
 • omówienie projektu oraz określenie ewentualnych dodatkowych prac nad projektem lub jego akceptacja
 • potwierdzenie terminu zakończenia prac oraz formy dostarczenia projektu do klienta