FZ World Tour

FC_fz_world_tour_poster0710

Koncepcja i projekt reklamy – billboardy, reklamy na przystankach oraz plakat – związanych z nowym projektem dla firmy Fabryka Zespołów.

FC_fz_world_tour_clpFC_fz_world_tour_billFC_fz_world_tour_bill_clp10